Замяна и връщане на продукт


Не харесвате чантата, която поръчахте от Petkov Bags? Харесахте друга чанта повече? Разколебахте се след като поръчахте? Няма проблем! 

 

Следвайте инструкциите по-долу и ние ще я заменим с друга, избрана от вас, или ще ви възстановим стойността й.

 

Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката.

 

Срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни, считано от датата, на която е приета стоката.

 

Замяна на стока

 

Ако предпочитате друг наш продукт, в 14 дневен срок можем да я заменим с друг, стига да са изпълнени следните условия за замяна:

 

1. Стоката да е с ненарушен цялостен вид, да има запазени всички оригинални етикети и външни елементи, добавки и аксесоари.
 2. При плащане в брой да е запазена оригиналната касова бележка, издадена от куриера в момента на приемането на стоката.
 3. Да изпратите желанието си на имейл petkovland@gmail.com, заедно с данните за замяна на стока, а именно:

  • Номер и дата на поръчка, с която сте закупили продукта, който желаете да замените
  • Вашите имена
  • Телефон за контакт
  • Наименование или артикулен номер на продукта, който искате да върнете
  • Наименование или артикулен номер на продукта, с който искате да го замените
  • Адрес, до който искате да доставим новия продукт

4. Транспортните разходи както за първоначалното изпращане, така и за връщането на стоката, както и за доставката на новата стока остават за сметка на Купувача и те няма да бъдат възстановени или приспаднати, дори да са били част от промоционална кампания.
5. Купувачът е длъжен в 14 дневния срок да изпрати продуктите обратно на Продавача на посочен от него адрес на територията на страната или на адресът, от който е бил изпратен продуктът. Според актуалните наличности към датата на получаването на върнатия продукт Купувачът има право да избере друг наличен продукт на стойност:

 

* По-малка от първоначално заплатената за първия продукт/и: в този случай разликата между стойността ще бъде възстановена по правилата на Връщане на стока в 14 дневен срок след спазване на всички посочени по-долу точки по тази точка по банкова сметка, посочена в писмен вид от Купувача след приспадане на транспортните разходи и след като всички други условия са изпълнени.

* Равна на първоначално заплатената за първия продукт/и: в този случай възстановяване на сума не е необходима.

* По-голяма от първоначално заплатената за първия продукт/и: Купувачът може да доплати само разликата до по-високата стойност на новоизбраните си продукт/и.

 

Ако имате нужда от помощ или имате и други въпроси, можете да се свържете с нас на телефон 0876 160 420 или да ни изпратите запитване на petkovland@gmail.com

 

 

 

Връщане на стока

 

За упражняване право на отказ Купувачът е необходимо да изпрати желанието си на имейл petkovland@gmail.com, посочвайки следните данни и следвайки условията за връщане на стока:

 

Данни за връщане на продукт/и:

 

1. Номер и дата на поръчка
2. Вашите имена
3. Телефон за връзка
4. IBAN
5. Титуляр на сметката
6. Наименование на продукт, който иска да върне

 

 

Условия за връщане на стока:
1. Стоката да е с ненарушен цялостен вид, да има запазени всички оригинални етикети и външни елементи, добавки и аксесоари.
2. При плащане в брой да е запазена оригиналната касова бележка, издадена от куриера в момента на приемането на стоката.
3. Да са изпратени данните за връщане на стока, посочени по-горе.
4. Транспортните разходи както за изпращането, така и за връщането на стоката остават за сметка на Купувача и те няма да бъдат възстановени, дори да са били част от промоционална кампания.
5. Купувачът е длъжен в 14 дневния срок да изпрати продуктите обратно на Продавача на посочен от него адрес на територията на страната или на адресът, от който е бил изпратен продуктът.

 

След получаването на продукта и при спазени всички посочени по-горе точки следва Възстановяване на заплатената сума.

 

Възстановяването на заплатената сума за продукт или продукти ще се извърши в 14-дневен срок по банков път, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача. Ще се свържем в рамките на 2 работни дни с вас, за да потвърдим получаването на имейла. Ако в рамките на 2 работни дни не получите обаждане от нас на посочения от вас телефон, свържете се с нас на 0876 160 420.